Protokół z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2018

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

I. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 18.45, po mszy wieczornej, modlitwą.

II. Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności.

III. Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Ocena realizacji zadań z poprzedniej rady:
  a) przy wszystkich innych udanych wydarzeniach parafialnych nie odbyło się planowane spotkanie misyjne – może uda się je przeprowadzić jesienią;
  b) udało się zorganizować nabożeństwa majowe z wyjściami do kaplic na terenie parafii, odbyło się wieczorne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego;
  c) jest odprawiana czwarta msza niedzielna o godzinie 20.00;
  d) nadal do rozwiązania pozostała kwestia głośników na zewnątrz kościoła.
 2. W obszarze duszpasterskim:
  a) nie mamy osoby, która mogłaby prowadzić ewentualne Dzieci Maryi, gdyż pani katechetka, która miała chęć zajęcia się tą grupą dostała pracę na terenie innej parafii;
  b) na razie nie ma odzewu na apele o utworzenie zespołu charytatywnego, szukamy lidera, który przyciągnie grupę,
  c) ponieważ nie funkcjonuje msza szkolna w tygodniu we czwartek – po prostu przychodzi zbyt mało dzieci - rezygnujemy z niej na rzecz mszy w pierwsze piątki o 18:00 jako szkolnej (dla dzieci ze szkoły podstawowej) i o 19:00 dla młodzieży;
  d) na odpust parafialny mamy umówionego gościnnie kaznodzieję. Rada rozważała urządzenie festynu odpustowego, lecz ze względu na żywą tradycję gości przyjeżdżających na odpust do rodzin – nie rozwinięto tej inicjatywy;
  e) przygotowujemy się do misji parafialnych - wstępnie są umówione ze "Wspólnotą Błogosławieństw". Misje mogą zostać rozwinięte w roczną formację, z równoczesnym przygotowaniem liderów;
  f) spotkania z bierzmowańcami ruszą znów od października, prowadzenia grupy podjęli się dotychczasowi animatorzy, którym za dotychczasową aktywność Rada Parafialna najserdeczniej dziękuje. Nowa grupa będzie prowadzona w oparciu o materiały Yukat.
 3. W obszarze materialnym.
  a) parafia nie uzyskała zgody na rozbiórkę stodoły, konieczne jest przygotowanie koncepcji restauracji tego obiektu.
  b) rozpoczęła się renowacja ołtarza głównego;
  c) w najbliższej kolejności, po zakończeniu obecnie zakontraktowanych prac (renowacji ołtarza głównego i dokończenia elewacji) zmian domagają się stopnie pod ołtarzem  (podest) i stół ołtarzowy oraz ambona/pulpit i miejsce przewodniczenia.
  d) nie mamy odzewu na apel o rekomendacje dla dekarza dla remontu dachu na budynku gospodarczym.
  e) w mokierskim parku będą zmieniane ławki – byłoby dobrze pozyskać stare ławki i umiejscowić je przed kościołem.

Na tym spotkanie zakończono ustalając, że następne spotkanie Rady odbędzie się 12 września 2018

 


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone