Protokół z posiedzenia w dniu 17 października 2018

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

 

  1. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 18.45, po mszy wieczornej, modlitwą.
  2. Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności.
  3. Omówiono następujące zagadnienia:

 

1. Z obszaru materialnego:

a) Rozważano dalsze losy projektu rekonstrukcji/renowacji stodoły farnej uznając po raz kolejny, że samodzielne finansowanie tak wielkiego przedsięwzięcia daleko przekracza możliwości parafii a zarazem wskazując, że obecny stan obiektu grozi zawaleniem dachu w najbliższych miesiącach.

b) Nagłośnienie zewnętrzne kościoła – otrzymana szczegółowa oferta dotycząca czterech głośników umieszczonych na słupach lamp wokół kościoła, wraz z potrzebnymi instalacjami, przekroczyła 18 tys. zł. Rada Parafialna uznała, że jest to zbyt spory wydatek w stosunku do oczekiwanych zastosowań nagłośnienia i uzgodniono zawieszenie realizacji pomysłu;

c) Remont elewacji kościoła zmierza ku końcowi – zostały już dokonane zgłoszenia zakończenia robót i oczekiwane są czynności kontrolne oraz urzędowe odbiory całości prac;

d) Postępują również prace w zakresie renowacji ołtarza głównego, choć są opóźnione w stosunku do pierwotnych planów;

e) Proboszcz przedstawił Radzie rysunki koncepcyjne zmiany ołtarza (stołu ołtarzowego) i ambonki na kamienne, wykonane z piaskowca.

2. W obszarze duszpasterskim:

a) Nadal poszukujemy sposobu na uruchomienie grupy formacyjnej dla mniejszych dzieci.

b) W bliskim czasie ksiądz proboszcz zaproponuje utworzenie grup modlitewnych w intencji księży – tzw. Margaretek.

c) Zwrócono uwagę, że w przypadku osób, które umarły i zostały pochowane w ciągu dni powszednich tego samego tygodnia, nie są one obejmowane wspólną modlitwą w niedzielę, gdyż nie jest w niedzielę zapowiadany ich pogrzeb. Uzgodniono, że za takich zmarłych parafia powinna się modlić w najbliższą niedzielę.

d) Ksiądz proboszcz wyraził zasmucenie zmniejszającą się liczebnością grupy rozważającej Pismo Święte w czwartki w formie medytacji w kościele. Ustalono, że w przyszłości powstanie grupa biblijno-historyczna – jest kandydat do jej animacji.

3. W obszarze organizacyjnym

a) Pani Sylwia Hanus przedstawiła zgłoszony jej przez parafian problem, związany z zaprzestaniem odczytywania intencji mszalnych na kolejny tydzień przed mszą ani w trakcie ogłoszeń duszpasterskich w niedziele. Rozwinęła się żywa dyskusja, również w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych. Ostatecznie ustalono, że ksiądz proboszcz w najbliższą niedzielę na każdej mszy świętej poinformuje, że intencje nie będą odczytywane, aby nie naruszać czasu przygotowania do mszy świętej ani w zbędny sposób obciążać czasu po komunii świętej, który powinien raczej pozostawiać radość modlitwy uwielbienia niż obejmować zbyt długie wyczytywanie niekoniecznych informacji. Intencje są dostępne na stronie internetowej parafii, są drukowane na kartkach dostępnych przy wyjściu z kościoła oraz są wywieszone na tablicy informacyjnej przy wejściu do kościoła – tę dostępność należy uznać za wystarczającą dla ludzi wszystkich pokoleń, niezależnie od ich umiejętności czy chęci posługiwania się narzędziami elektronicznymi.

b) Zgłoszono również prośbę o wyświetlenie tekstu modlitwy do św. Michała Archanioła na telewizorze służącym wyświetlaniu tekstów pieśni.

Ustalono, że następne spotkanie Rady odbędzie się 19 grudnia 2018. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie spotkanie zakończono.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone