Święty Hilary z PoitiersNa samym początku roku nowego
gdy mamy plany, marzenia, zamiary
poznamy z Francji Świętego Hilarego
- Jak on kochał Boga - to jest nie do wiary!

Hilary przyjął Boga już w wieku dorosłym
bo czytał Biblię i uwierzył Chwale
Dzień chrztu był dla niego, dniem wielce podniosłym
głosił nauki Jezusa, nie lękał się wcale

Szerzyła się wtedy herezja tak wielka
Światem zawładnęła z przyczyną Ariusza
Tylko w Bogu Ojcu boskości jest wszelka
ludzka - a nie boska jest Chrystusa dusza

Hilary zawierzył do samego końca
Jezus współistotnym, jest z najświętszym Bogiem
Jego chwała równa, chwale Boga Ojca
a Jezus wcielony jest zbawienia progiem

Biskupi na sobór w Nicei zjechali
potwierdzić wierzenie Chrystusa-Kościoła
Nad Bogiem – Jezusem tak dyskutowali
„Światłość ze światłości” ciemności podoła

Tak to swoim życiem nasz Święty Hilary
głosił ewangelię i cuda Jezusa
Jak świat masz oglądać przez pryzmaty wiary,
przez Boską naturę Jezusa Chrystusa.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone