Protokół z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2019 roku

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 18.45, po mszy wieczornej, modlitwą.

Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności.

Ustalono, że ze spotkania PRD w dniu 19 grudnia 2018 roku, które miało charakter przedświąteczny, żaden protokół nie był sporządzany, gdyż mimo obecności wszystkich członków Rady nie dokonywano żadnych ustaleń wymagających utrwalenia.

Omówiono następujące zagadnienia:

Zakończyły się planowe odwiedziny duszpasterskie. W sobotę 26.01.2019 ksiądz proboszcz odwiedzi jeszcze parafian, którzy nie mogli przyjąć kolędy w zwykłym terminie, a poprosili o odwiedziny. Proboszcz podzielił się swoimi świeżymi refleksjami, wśród których ujął następujące:

- odwiedziny przyjęło ok. 970 rodzin (gospodarstw domowych) co przy ilości wiernych wynoszącej ok. 3.200- 3.300 osób stanowi dużą liczbę. Przeznaczenie weekendu 29/30.12.2018 dla Leśnej Bryzy nie okazało się jednak trafne – znaczna ilość rodzin wyjechała w okresie między Świętami a Nowym Rokiem.

- wiele par małżeńskich, przyjmujących kolędę, zgłaszało w rozmowach niezaspokojone pragnienie posiadania dzieci, które w ich życiu jeszcze się nie pojawiły –  jest to ważna intencja dla wspólnej modlitwy parafii;

- wiele par, przyjmujących kolędę, żyje w związkach niesakramentalnych – często bez przeszkody prawnej – jest to zagadnienie coraz mocniej wołające o działanie duszpasterskie, poszukujemy pomysłu na formę tego działania.

- w parafii nie mamy poważnych obszarów ubóstwa.

2)     W roku 2018 udało się wykonać wielkie i kosztowne działania inwestycyjne, dzięki którym nasz kościół ma ukończony remont elewacji i uzyskał nowy wygląd prezbiterium. Wykonaliśmy całościową renowację ołtarza głównego, który powrócił do kościoła z warsztatu konserwatora zabytków w dniu 21.12.2018 roku (koszt ok 80.000 zł) oraz znaczącą reorganizację przestrzeni prezbiterium – nowy kamienny stół ołtarzowy i ambonę wraz ze zmienionym podwyższeniem, na którym są ulokowane, zaczęliśmy użytkować w dniu 19.12.2018 roku (koszt ok. 110.000 zł). Dzięki budzącej radość i wdzięczność ofiarności parafian w trakcie kolędy możemy spokojnie myśleć o kosztach trwającej już renowacji lewego ołtarza bocznego (z obrazem św. Józefa).  Rok 2019 rozpoczynamy myślą, że po wysiłkach budowlanych i renowacji zabytków czas na znaczący start nowych inicjatyw duszpasterskich. Rada rozważała formy planowanych nowych działań, w szczególności widząc dobre owoce stałych wydarzeń ogólnych zaproponowanych przez nowego proboszcza, takich jak wieczorne adoracje czwartkowe, lecz mając również na względzie potrzebę długofalowej katechezy w małych grupach, która może wydobyć potencjał formacyjny samych świeckich. Omówiono niewielką dostępność pomieszczeń parafialnych i możliwość spotkań w domach prywatnych lub sołtysówce. W najbliższych miesiącach powinna ruszyć mała grupa historyczno-biblijna oraz grupa dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa).

3) Zbliża się wizytacja kanoniczna parafii, która będzie miała swoją kulminację w odwiedzinach biskupa pomocniczego Marka Szkudło w dniach 15 i 17 marca 2019. 15 marca 2019 o godzinie 18.00 odbędzie się msza św. z bierzmowaniem naszej młodzieży, a w niedzielę 17 marca 2019 ksiądz biskup Marek odprawi uroczystą sumę. W ciągu wymienionych dni ksiądz biskup spotka się z wieloma osobami i grupami naszej parafii. Rada omawiała plan obydwu dni. Ksiądz proboszcz przedstawił również na czym polegają czynności wizytacyjne poprzedzające same odwiedziny biskupa.

Na tym spotkanie zakończono.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone