A myśmy się spodziewaliA myśmy się spodziewali, że co jak co, ale o Janie Chrzcicielu to wiemy prawie wszystko. Niekoniecznie... Zróżnicowanie tekstów Nowego Testamentu i pozostawione w nim tropy, a także źródła zewnętrzne każą nam oczyszczać historyczny obraz Jana. Czy zmieniają nasze rozumienie tej postaci i jego relacji do Jezusa? A może też relacji Jezusa do Jana? Jednego spotkania nie wystarczyło, aby się z całością zagadnienia zmierzyć, wobec tego zapraszam na następne -  8 maja 2019. Mirabella Luszawska


© 2020 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone