Protokół z posiedzenia w dniu 8 maja 2019 roku

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

 

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 19.30, po mszy wieczornej, modlitwą.

Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności. Z uwagi na nieobecność sekretarza, czynności protokołu zostały powierzone Sławomirowi Fudali.

Głównym tematem spotkania było ustalenie lokalizacji tegorocznej procesji Bożego Ciała.

- proboszcz zaproponował aby procesja Bożego Ciała przebiegała w dzielnicy Kolonia Huta.
Z uwagi na fakt że nie było tam procesji i jest to jeden z bardziej urokliwych zakątków naszej parafii zdecydowano jednogłośnie nad wyborem tego miejsca. Miejsce mszy polowej, dokładna trasa, rozmieszczenie ołtarzy oraz miejsc parkingowych zostaną określone po konsultacjach ks. proboszcza z mieszkańcami „Huciska”.

Sprawy gospodarcze:

- stodoła - została podtrzymana opinia że nie stać nas na remont. Nie znaleziono sponsora, który podjąłby się sfinansowania remontu. Pozostaje nam patrzeć na powolną dewastację tego obiektu do całkowitego rozsypania.

- organistówka – wyjaśnienia wymagają sprawy majątkowe tego obiektu.

- budynek obory – tzw. „chlewik” - na okres wiosenny planowana była operacja zagazowania kornika w elementach drewnianych konstrukcji budynku, głównie więźby dachowej. Po konsultacjach budowlanych proboszcza z Panem Kurpasem, doszli do wniosku o odstąpieniu od tej inwestycji. W zamian przy takim samym nakładzie kosztów zostanie wymieniona więźba dachowa na nową wraz z przełożeniem dachówki.

Problemy i Wnioski:

Z kilku źródeł do członków Rady dotarły skargi parafian na zachowanie małych dzieci podczas mszy św. W związku z faktem, że nie mamy możliwości wydzielenia przestrzeni dla dzieci na czas mszy i w trosce o rodziców oraz innych parafian którym problem doskwiera, proboszcz zwróci się do rodziców małych dzieci i poprosi o zwrócenie uwagi na zachowanie dzieci. Głównie chodzi o ruchliwość pociech.

W pierwszy czwartek miesiąca notowana jest niska frekwencja podczas mszy i modlitwy o powołania. Aby zaoszczędzić parafianom drogi i ułatwić zagospodarowanie czasu, msza zostanie przesunięta na 19.30. Pozwoli to na uczestnictwo chętnych we mszy i na wzięcie udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu o godzinie 20.00.

Pani Mariola Tomiczek zwróciła uwagę na upływający czas Misji Świętych. Proboszcz świadomy problemu poinformował o planowanych Misjach Całorocznych. Szczegóły zostaną podane we właściwym terminie.

Zwrócono uwagę na zmienioną organizację ruchu drogowego na parkingu. Wyjazd jest czasem utrudniony zwłaszcza dla posiadaczy większych samochodów. Wątpliwości zostało poddane bezpieczeństwo ruchu. Jako że jest to teren gminy, odpowiednie zapytania zostaną złożone do Burmistrza lub odpowiedniej komórki UM (sołtys, Pani Radna RM ).

Zwrócono uwagę na sytuację zabezpieczeń przeciwpożarowych w kościele (wyłącznik p.poż na zewnątrz, hydrant, monitoring zadymienia ). Problemy są znane i zostały również wykazane podczas wizytacji kanonicznej.

Na tym spotkanie zakończono.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone