Zaproszenie na spotkania NOWEJ GRUPY DZIECIĘCEJChciałbym zaprosić dzieci zainteresowane odkrywaniem tego, co Bóg nam pozwala o sobie poznać na spotkania NOWEJ GRUPY DZIECIĘCEJ.
Celem tej grupy będzie rozwój wiary przez rozmowy o Bogu i jego sprawach. Chciałbym, żeby dzięki takim rozmowom dzieci mogły umacniać swoje zaufania do Boga i nabierać odwagi do życia według jego planu mimo różnych łatwiejszych dróg reklamowanych w dzisiejszym świecie.
Myślę, że taka grupa może być interesująca dla dzieci od czasu Pierwszej (lub Wczesnej) Komunii Świętej do 6 klasy szkoły podstawowej, czyli mniej-więcej klasy 3-6. Są to dzieci, które już wyszły z wieku przedszkolnego, kiedy naśladowały praktyki religijne nie analizując ich zbytnio, zaczęły UCZYĆ się o Bogu, na przykład przygotowując się do Pierwszej Komunii, a jeszcze nie są na etapie tak dojrzałego uczenia się jak przed bierzmowaniem.
Ponieważ „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy…” (Rz 10,17) chcę dzieciom zaoferować swobodną, spokojną rozmowę o Bożych sprawach, kierowaną raczej naturalną ciekawością dzieci niż jakimś programem, chociaż pewien plan jednak mam, np. 
"Jak rozmawiać z Bogiem, skoro nie odbiera SMS-ów?"
albo 
"Wszyscy kochamy Jezusa, ale jak w codziennym życiu możemy mu to okazać?").
Czyli spotkania miałby dać dzieciom możliwość wyjścia z przenośni i symboli (np. "ofiarujemy swoje serca Bogu") do realnego świata, w którym będą miały okazję do doświadczenia swojej wiary i przeżywania radości, która z niej wypływa.
Mam nadzieję, że pomoże mi w tym moje doświadczenie pracy z dziećmi, co prawda na zupełnie innym polu - jako neurochirurg dziecięcy czasami tłumaczę małym pacjentom skomplikowane problemy zdrowotne, które ich dotyczą i wygląda, że te dzieci mnie rozumieją, więc jest szansa, że zrozumieją też moje odpowiedzi na ich pytania o wiarę i Boga.
Na pierwsze spotkanie zapraszam za tydzień (09-06-2019), po mszy świętej o 10:30, następne wstępnie planuję za 3 tygodnie po mszy (23-06-2019), potem będą wakacje i po wakacjach będziemy umawiać się znowu.
Od strony technicznej planowałbym spotkanie na około 1 godzinę (nie więcej). Chciałbym, żeby rodzice zgodzili się, żebym mógł wyjść na spacer z dziećmi w obrębie Mokrego (np. w celu odwiedzenia kapliczki lub krzyża). Chętnie po spotkaniu odprowadzę kolejno dzieci do domów (a nawet odwiozę, jeśli by mieszkali gdzieś dalej).

Jerzy Luszawski,
nadzwyczajny szafarz komunii świętej


© 2020 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone