Protokół z posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2019 roku

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem

  I Spotkanie rozpoczęto o godzinie 18.45, po mszy wieczornej, modlitwą.
 II Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności.
III Omawiano Plan duszpasterski dla zbliżającego się roku formacyjnego (od września 2019 do czerwca 2020) ustalając główne wydarzenia duszpasterskie uwzględniające rozwój nowych grup i ujawnianie nowych potrzeb.

1. Jako potencjał parafii wskazano istniejące i tworzące się grupy formacyjne, w szczególności: Róże Różańcowe, Margaretki, Klub miłośników Słowa (grupa środowa), Grupa rozważania Słowa Bożego (czwartkowa), grupa Kantorów i Lektorów świeckich, Ministranci, zalążek grupy charytatywnej, grupa przygotowania do bierzmowania. Każda z grup potrzebuje swoistej formacji – dla niektórych brakuje animatorów.

2. Na potrzeby planu duszpasterskiego przyjęto w szczególności, że:

a) Od września 2019 ksiądz proboszcz, w miarę możliwości prowadził będzie krótkie katechezy o liturgii mszy świętej, przed mszą;

b) Od 1 września 2019, w przygotowanych cyklach tematycznych prowadzone będą przez katechetę parafialnego Mirabellę Luszawską dwa razy w miesiącu (w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca) po mszy świętej niedzielnej kilkuminutowe katechezy dotyczące podstawowych spraw wiary i moralności. Zaczniemy od cyklu 9 katechez o Kościele i sakramentach. Katechezy mają stanowić zachętę do dalszych pogłębiających temat rozmów na grupach parafialnych;

c) Przygotowujemy się do misji parafialnych z udziałem ks. Henryk Otremby – szczegóły organizacyjne powinny się ujawnić w październiku.

3. Planowane poszczególne wydarzenia kierowane do grup parafialnych lub do wszystkich parafian będziemy nanosić na terminarz pozwalający zobaczyć kumulację wydarzeń lub potencjalnie wolne terminy.

4. Poszukujemy nowych animatorów dla grupy kandydatów do bierzmowania (dziękując tym, którzy byli i ciesząc się tymi, którzy zostają).

IV Sprawy materialne

1. Zostało wyremontowane zejście na wschodnią stronę z terenu kościelnego (w stronę ulicy Zamkowej – schody, balustrada, granitowy bruk). Kończą się prace związane z poprawą obejścia od strony południowej. Rada wyraża wielką wdzięczność wobec osób, które angażują się w potrzebne prace.

2. Pogarsza się nagłośnienie kościoła. Poprawa w tym obszarze będzie staraniem i wydatkiem priorytetowym, gdyż wierni zgłaszają wyraźne problemy ze zrozumieniem tekstu mówionego czy śpiewanego przez mikrofony.

Na tym spotkanie zakończono ustalając, że kolejne spotkanie odbędzie się 16 września 2019.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone