Zakończenie pierwszego etapu prac konserwatorskich organów.



Pierwszy etap prac konserwatorskich naszych zabytkowych organów za nami. Dnia 20 listopada 2019 w obecności przedstawicieli parafii, wykonawców, kierownika prac konserwatorskich, przedstawicielki Regionalnego Instytutu Kultury, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach zatwierdzono pierwszy etap prac. Prace zostały ocenione pozytywnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ciąg dalszy zplanowany jest na wiosnę 2020 roku, 


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone