zawieszenie działalności KlubuInformuję, że z przyczyn leżących po mojej stronie, a związanych z sytuacją zdrowotną w rodzinie, czasowo zawieszam działanie Klubu miłośników Słowa. Mam nadzieję, że za jakiś czas, jak ogarniemy sytuację, wrócimy do tej niezwykle przyjemnej działalności. Wszystkim dziękuję za obecność na dotychczasowych spotkaniach lub samo kibicowanie ich istnieniu. Szczęść Boże! Mirabella Luszawska


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone