Andrzej, Brat Szymona  Piotra, rzekł do Jezusa:
Jest tu jeden chłopiec,  który ma  pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby ( . . . )
Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym"

(J 6,8-9,11)

Ów „praministrant" usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii.

Również i my, ministranci staramy się służyć naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Nasza wspólnota liczy 11 członków, którzy starają się jak najlepiej wypełniać swoje zadania w czasie liturgii. Każdy ministrant oddając chwałę Trójcy Przenajświętszej pragnie pogłębiać swoją wiarę w sposób bardzo szczególny, aby zawsze swoim postępowaniem i przykładem wychwalać samego Boga.

Ministrant:

Jednak, gdy przychodzą chwile smutku i zmęczenia, zawsze możemy zwrócić się do naszych patronów, z prośbą o wyjednanie tych potrzebnych darów i sil, aby pokonać owe trudności.

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki: pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej modlitwie i codziennemu naśladowaniu Chrystusa.

Patronami naszej służby liturgicznej są:

W naszym ministranckim posługiwaniu, zawsze możemy liczyć na rady naszego opiekuna, ks. Prób. Waldemara, który dba o naszą formację. Czuwa nad tym, abyśmy służąc przy ołtarzu zawsze pamiętali, że służymy Bogu i Kościołowi. Ks. Proboszcz wzbogaca naszą wiarę, nadzieję i miłość do świata i drugiego człowieka. Dba również o to, abyśmy mogli odpocząć i zorganizować swój wolny czas np. poprzez zbiórki, (na których poruszamy tematy liturgii i naszej wspólnoty) oraz wyjazdy. Za to wszystko co dla nas robi składamy mu serdeczne „Bóg zapłać".

Abyśmy mogli jak najlepiej spełniać swoje zadanie, prosimy o wszelkie modlitwy w naszej intencji, za co z całego serca dziękujemy i zapewniamy o naszej za Was modlitwie.

JEŚLI PRZYJĄŁEŚ JUŻ I KOMUNIĘ ŚW.  I CHCIAŁBYS W TEN SPOSÓB SŁUŻYC PANU JEZUSOWI, MOŻESZ WSTĄPIĆ W SZEREGI MINISTRANTÓW


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone