„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny"

(Łk 5,36)

To słowa Pana Jezusa, w których nakazuje być miłosiernym wobec bliźnich. Jesteśmy Jego wyznawcami i powinniśmy okazywać miłosierdzie wszystkim potrzebującym. W jaki sposób?

  • Modlitwa w czyjejś intencji
  • Pomoc w opiece nad dziećmi
  • Odwiedziny i rozmowa z ludźmi samotnymi i chorymi
  • Pomoc w znalezieniu pracy
  • Okazanie współczucia i słowa pociechy po stracie bliskiej osoby
  • l wiele innych dobrych uczynków

Te wszystkie zadania stara się wykonywać Zespół Charytatywny, który powstał w 1982 roku w czasie trwania stanu wojennego. W naszej pracy zawsze służy radą i pomocą ks. Proboszcz.

W tej chwili jest nas tylko 5 osób nie pierwszej już młodości i nie zawsze starcza sił. Wtedy przykładem dla nas jest błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, która niestrudzenie posługiwała najbardziej potrzebującym, a w trudnych chwilach modlitwa pod krzyżem dodawała jej siły.

Dwa razy w roku uczestniczymy w dniu skupienia w Borowej Wsi. Bierzemy udział w akcjach zbiórki pieniędzy na cele Caritas naszej archidiecezji.

Każdego roku na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia przy wsparciu ks. Proboszcza odbywa się spotkanie chorych i seniorów naszej parafii. Rozpoczyna je Msza św., podczas której udzielany jest Sakrament Chorych. Po Mszy św. wszyscy obecni w kościele udają się do Sołtysówki na spotkanie przy kawie - herbacie i kołoczu. Chorzy i seniorzy mają okazję na bezpośrednie spotkanie i rozmowę z ks. Proboszczem.

Zapraszamy wszystkich chętnych (także i młodych) do naszego Zespołu. Pracy wystarczy dla wszystkich.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”

   Członkowie Zespołu Charytatywnego

Jedynie miłość rozumie tajemnicę:

 innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone