Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca Świętego.

Zgodnie z pragnieniem założycielki żywego różańca sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotą dla Żywego Różańca jest więź modlitewna w podjętych intencjach. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw,  intencje polecone przez papieża, czyli Papieską Intencję Ogólną i Misyjną.

Oprócz tych intencji wszystkie róże w naszej parafii w 2013 roku modlą się „o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o świętość naszych rodzin”. Aktualnie parafialna wspólnota różańcowa liczy 9 róż, a w skład każdej róży wchodzi 20 osób.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca gromadzimy się wspólnie na Eucharystii, która jest sprawowana w intencji wszystkich członków Żywego Różańca z naszej Parafii.

Jako dość liczna grupa modlitewna pragniemy mieć swój sztandar. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Przewidywany koszt sztandaru to ok. 2500 zł i ok. 800 zł. drzewiec. Wszystkim, którzy się już włączyli w to dzieło dziękuję, a szczęśliwe zakończenie polecamy Opatrzności Bożej i Matce Bożej Różańcowej.

   Zelatorka J. Kuczera


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone