Czciciele Matki Bożej Fatimskiej

W naszej Parafii istnieje grupa osób, czczących w szczególny sposób Matkę Bożą Fatimską. Przywiązanie do Niej ukazujemy poprzez następujące praktyki religijne:

HISTORIA PIELGRZYMOWANIA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W TURZY ŚLĄSKIEJ

Wyjazdy do Turzy rozpoczęliśmy od września 2001 roku. Na początku była to grupa licząca około 9 osób. Z biegiem czasu chętnych, pragnących pielgrzymować do Matki Bożej, przybywało. Mały 9 osobowy bus został zastąpiony 19 osobowym, a następnie autobusem 37 osobowym. Obecnie jeździmy w liczbie około 15 pielgrzymów, w tym osoby z Paniów, Śmiłowic oraz z parafii św. Wojciecha z Mikołowa. Matka Boża błogosławi temu dziełu, bowiem w maju 2013 roku odbył się już 140 wyjazd.

Z okazji naszych jubileuszowych pielgrzymek: 20-tej, 50-tej, 90-tej i 100-nej odprawione zostały Msze św. w sanktuarium, w intencji naszej oraz całej Parafii.

Wielkim wydarzeniem była koronacja Matki Bożej Fatimskiej złotymi koronami papieskimi, w dniu 13 czerwca 2004 roku. Udaliśmy się na tę uroczystość autokarem, było nas wówczas aż 56 osób, a darem naszej Parafii były 2 stuły ofiarowane Matce Bożej.

„Przyjdź wtedy tu, do Matki do Fatimy
Bo właśnie tu tak wiele dzieje się
Tyle tu łaski i miłości matczynej
To właśnie tu powracać zawsze chcę...”

Słowami tej pięknej pieśni zachęcamy wszystkich do pielgrzymowania, a także do udziału w Mszach św. i nabożeństwach fatimskich.
Wyjazd na pielgrzymkę każdego 29 dnia m-ca o godz.18.30.
Zapisy pod nr tel. 668964264.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone