Od września 2012 roku w naszej parafii działa zespół wokalno-instrumentalny o charakterze scholi wspierającej liturgię niedzielną lub świąteczną. Od 2014 roku schola zaczęła się rozwijać, a wręcz przepoczwarzać w chór, obecnie pod nazwą Mokierski Chór Kameralny, który nabrał własnego życia, choć nadal czuje się mocno związany z parafią i funkcjami liturgicznymi. Obydwa zespoły są chłonne wobec nowych członków  - zapraszamy!


Chór podczas pierwszego występu poza parafią w kościele NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie dnia 31.01.2016

© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone