Na podstawie kanonu 536, § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc zarządził powołanie w każdej parafii Parafialnej Rady Duszpasterskiej. PRD stały się podstawą parafialnych zespołów synodalnych. Do członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej można zgłaszać wszelkie sugestie dotyczące działalności duszpasterskiej w parafii.

Członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej w naszej parafii po wyborach w 2017 są następujące osoby (oprócz osób wchodzących w skład Rady z urzędu, członkowie pochodzą z wyboru parafian):

1. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Szweda - jako jej przewodniczący;

2. Henryk Kamiński - wiceprzewodniczący;

3. Mirabella Luszawska  - sekretarz;

4. Jerzy Paździor - kościelny (z urzędu);

5. Marek Tomiczek - kościelny (z urzędu);

6. Michał Muszer - nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej (z urzędu);

7. Jerzy Luszawski - nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej (z urzędu);

8. Sławomir Fudala - członek - twórca i administrator strony internetowej parafii;

9. Sylwia Hanus - członek;

10. Andrzej Jackowicz - Korczyński - członek;

11. Marek Klenart - członek;

12. Adam Klenart - członek - przedstawiciel młodzieży;

13. Artur Mura - członek;

14. Mariola Tomiczek - członek.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone