WITAJ NA STRONIE NASZEJ PARAFII


W związku z nowymi rozporządzeniami dotyczącymi przebywania w kościołach przyjmuje się zasadę 1 osoba na 20 m2, czyli w naszym kościele jednocześnie może przebywać 18 osób.

 

Jednocześnie przypominam, że cały czas jest prowadzona transmisja internetowa.


Z życia parafii

Dodano :2019-06-02

Chciałbym zaprosić dzieci zainteresowane odkrywaniem tego, co Bóg nam pozwala o sobie poznać na spotkania NOWEJ GRUPY DZIECIĘCEJ. Celem tej grupy będzie rozwój wiary przez rozmowy o Bogu i jego sprawach. Chciałbym, żeby dzięki takim rozmowom dzieci mogły umacniać swoje zaufania do Boga i nabierać odwagi do życia według jego planu  Więcej >>

Dodano :2019-05-30

Na spotkaniu 29 maja 2019 mieliśmy przejść do zawodu Jezusa, ale inne rzeczy nas zatrzymały. Trzeba było przecież zastanowić się nad Kościołem po filmie braci Sekielskich, a gdy dobrnęliśmy do Pisma Świętego, to się okazało, że dreptanie wers po wersie, a czasem słowo po słowie jest ciekawsze niż szybki rajd  Więcej >>

Dodano :2019-05-15

Protokół z posiedzenia w dniu 8 maja 2019 roku Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii pw. świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem   Spotkanie rozpoczęto o godzinie 19.30, po mszy wieczornej, modlitwą. Na spotkaniu stawili się członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności. Z uwagi na nieobecność sekretarza, czynności protokołu zostały powierzone Sławomirowi Fudali. Głównym tematem spotkania było ustalenie  Więcej >>

Dodano :2019-05-15

Jan Chrzciciel przez dwa spotkania Klubu miłośników Słowa okazał się postacią co najmniej nieoczywistą. A dopiero teraz ruszamy na spotkanie z Tym, z powodu którego jesteśmy w Kościele. Co my wiemy o Jezusie i jego codzienności? Został stolarzem po tacie czy miał firmę rybacką? A może był pasterzem-biedakiem? Od czego  Więcej >>

Dodano :2019-04-25

A myśmy się spodziewali, że co jak co, ale o Janie Chrzcicielu to wiemy prawie wszystko. Niekoniecznie... Zróżnicowanie tekstów Nowego Testamentu i pozostawione w nim tropy, a także źródła zewnętrzne każą nam oczyszczać historyczny obraz Jana. Czy zmieniają nasze rozumienie tej postaci i jego relacji do Jezusa? A może też  Więcej >>

Dodano :2019-03-21

Pierwsze spotkanie Klubu miłośników Słowa już za nami. Wystarczyło tylko musnąć dokumenty II Synodu Archidiecezji Katowickiej a słowa, dość burzliwe, same cisnęły się nowym członkom Klubu na usta. Dobrze mieć przy sobie grupę ludzi z głodem mądrego Kościoła w sercu. Na następnym spotkaniu, w środę 3 kwietnia 2019 weźmiemy się  Więcej >>

Dodano :2019-03-19

Święty Józef cieśla, Oblubieniec Maryi, Rączki dziecię Jezus zawieszał na szyi Kochał i przytulał syneczka małego Wierząc, że poczęty jest z Ducha Świętego Kiedy anioł z nieba we śnie doń przychodzi Tylko wola Boża wtedy go obchodzi Jezusa i Maryję pod opiekę bierze Stają się przykładem życia w świętej wierze Modlitwa i praca Józefa codzienność Wiara w Boskie plany  Więcej >>

Dodano :2019-03-12

W sobotę podczas Uroczystości poświęcenia ołtarza w naszym kościele przez biskupa Marka Szkudło zostały wręczone specjalne kwiaty modlitwy dla księdza biskupa oraz księdza proboszcza seniora Jerzego Mrukwy. Kwiaty modlitwy zostały założone w naszej parafii w ramach „Apostolatu „Margaretka”, który jest ruchem osób świeckich modlących się w intencji osób konsekrowanych. Od  Więcej >>

Dodano :2019-02-23

Polikarp znoł dobrze, Jana apostoła. Od niego dostŏwoł apostolsko szkoła. W Smyrnie na biskupa zostoł wyświyńcōny. Los we tamtych czasach, mioł już przesōndzōny. Mioł tyż swoich uczniów i pobożnych gości Gŏdoł im co cnota i dar pobożności. Brzidziōł sie herezjom, fest był na nich cinty. Pogany coś czuli, że ôn bydzie Świynty. Prześladowań czasy opisać wōm musza. A wszystko  Więcej >>

Dodano :2019-02-14

Wielcy święci Słowian, ich apostołowie By o Bogu mówić stawali na głowie  Z alfabetu greków – słowiański stworzyli W ojczystym języku Dobrą Wieść głosili. Choć mieli intelekt i wiedzę ogromną  Nigdy swej wyższości nawet nie wypomną  Ci dwaj święci bracia w Grecji się rodzili Gardząc zaszczytami wśród pokory żyli. W klasztorze zechcieli spędzić swoje lata  Lecz Pan Bóg inaczej  Więcej >>