Na spotkaniu poruszono następujące zagadnienia

1. Światowe Dni Młodzieży w części dotyczącej pobytu pielgrzymów z Argentyny w parafii w dniach 16-20 lipca 2016 wszyscy członkowie Rady uznają za bardzo udane, zarówno od strony parafian, którzy z radością i gościnnością przyjęli pielgrzymów, jak i tych parafian, którzy uczestniczyli w hiszpańskojęzycznych mszach świętych sprawowanych przez księży wchodzących w skład grupy pielgrzymów, jak i samych pielgrzymów, z którymi wiele osób nadal utrzymuje kontakt, w tym przez Facebooka. W ocenie ogólnej, mimo ważnych treści, pięknej oprawy i na szczęście bezpiecznego przebiegu spotkań z papieżem Franciszkiem, niedosyt budzi stopień udziału polskiej młodzieży (pod względem jej ilości), co przypomina o konieczności rozwijania duszpasterstwa skierowanego do młodzieży. Ksiądz proboszcz przedstawił rozliczenie kosztów pobytu 34 pielgrzymów, z którego wynika, że pieniądze pochodzące ze zbiórek parafialnych wystarczyły prawie dokładnie na pokrycie kosztów transportu, zaś oprócz zwrotu ze środków diecezjalnych na pokrycie kosztów wyżywienia po 20 zł/osobę, parafia wydała 3.914 zł ze środków własnych.

2. Mokierski Chór Parafialny zgłosił chęć udziału w około czterech uroczystościach parafialnych w ciągu roku szkolnego 2016/17. Ustalono uroczystość Chrystysa Króla, kolędowanie parafialne 7.01.2016, Triduum Paschalne, Wigilię Zesłania Ducha Świętego oraz dodatkowo Boże Ciało.

3. W tym roku ze względu na ferie zimowe od połowy stycznia, ksiądz proboszcz planuje kolędę już w adwencie.

Omawiano również rytm spotkań z kandydatami do bierzmowania oraz inwentaryzację cmentarza w celu udostępnienia je internetowej wersji.


© 2021 Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Wawrzyńca w Mokrem Wszelki prawa zastrzeżone